Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Inula s.r.o., se sídlem Polní 29, Hodonín 69501, identifikační číslo: 14077035, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 126519 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.inutea.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

1.6. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití nabízeného zboží.

 

Cena zboží a platební podmínky

 

2.1. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) v České republice i na Slovensku. Veškeré ceny uvedené v naší nabídce jsou tedy uvedeny včetně DPH.

2.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

2.2.1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

2.2.2. Bankovním převodem z ČR v korunách - na účet prodávajícího 2602105650 / 2010 vedený u Fio Banky ČR (2010). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2602105650 / 2010), variabilní číslo (číslo objednávky) a částka v Kč (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 7 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

2.2.3. Bankovním převodem z SK v eurech - na účet prodávajícího 2802105663 / 8330 vedený u Fio Banky SK (8330). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2802105663 / 8330, popřípadě SK49 8330 0000 0028 0210 5663 a SWIFT FIOZSKBA), variabilní číslo (číslo objednávky) a částka v eurech (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 7 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

2.2.4. On-line platby - vzhledem ke spolupráci s ověřenými platebními bránami GoPay a ComGate (dozorovány Českou národní bankou), Vám můžeme nabídnout také možnost plateb platebními kartami Visa, MasterCard či Maestro. Neobdržíme-li platbu do 3 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

2.3. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také „expediční náklady“ ve smluvené výši. Expediční náklady zahrnují náklady na zabalení zásilky, náklady na dopravu (poštovné) a případný poplatek za způsob platby (např. doběrečné). Konkrétní částky za dopravu u jednotlivých dopravců uvidíte v objednávce při výběru způsobu dopravy a platby.

 

Cena dopravy:

  • Osobní odběr Balíkovna 79 Kč       
  • Osobní odběr Zásilkovna CZ 79 Kč       
  • Česká pošta 99 Kč       
  • DPD CZ 99 Kč           
  • PPL CZ 99 Kč     

 

2.4. V rámci expedice na Slovensko je cena expedičních poplatků přepočtena na eura dle aktuálního kurzu.

2.5. Při objednávce zboží nad 1 200,00 Kč nejsou expediční náklady účtovány.

2.6. Zde uvedené ceny za dopravu se nevztahují na zásilky s hmotností nad 20 kilogramů a více, v takovém případě je použita cena zohledňující zvýšené náklady na přepravu konkrétním dopravcem. U takovýchto objednávek naleznete u expedičních nákladů označení "nadměrná zásilka".

2.7. Celkové expediční náklady se zákazník dozví ještě před dokončením vlastní objednávky - po vyplnění dodacích údajů a zvolení dopravce a způsobu platby.

2.8. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2.13. Ceny uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou platné v okamžiku objednání.

2.14. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

Uzavření kupní smlouvy 

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace: 

3.4.1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

3.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Přeprava a dodání zboží 

 

4.1. Je-li zboží skladem, probíhá expedice při zaslání na dobírku zpravidla tentýž nebo následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě volby platby předem odchází zboží po obdržení platby na účet.

4.2. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

4.3. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo v případě, že nelze tento termín dodržet, bude o tom objednatel v tomto termínu informován.

4.4. Prodávající umožňuje kupujícímu volbu z následujících způsobů dodání / přepravy:

4.4.1. České pošta s.p. službou Obchodní balík v rámci ČR. Dodání Obchodního balíku garantuje Pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. Pokud v době doručení zásilky nebudete na doručovací adrese, obdržíte do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté budete moci vyzvednout na Vaší pobočce České pošty. Doba uložení je pouze 7 dnů. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránkách www.ceskaposta.cz budete moci sledovat cestu Vaší zásilky. 

4.4.2. DPD v rámci ČR. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. DPD Vás bude kontaktovat formou SMS ještě před vlastním doručením zásilky, kdy Vám sdělí pravděpodobný termín dodání a nebo nabídnout přesunutí doručení na jiný termín. Lze se rovněž domluvit na jiném místě dodání. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránce www.dpd.com/cz budete moci sledovat cestu Vaší zásilky. 

4.4.3. Geis Parcel CZ v rámci ČR. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. Řidič Geis Parcel CZ Vás bude telefonicky kontaktovat před vlastním doručením zásilky a domluví se s Vámi na přesném termínu předání zásilky. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránce www.baliky.cz budete moci sledovat cestu Vaší zásilky.

4.4.4. Slovenská pošta š.p. v rámci Slovenska. Pokud v době doručení zásilky nebudete na doručovací adrese, obdržíte do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté budete moci vyzvednout na Vaší pobočce České pošty. Doba uložení na Slovenské poště je pouze 7 dnů. Zásilky prostřednictvím Slovenské pošty prodejce odesílá 3x týdně.

4.4.5. Geis Parcel SK v rámci Slovenska. Zboží je zpravidla doručováno druhý pracovní den po podání. Řidič Geis Parcel SK Vás bude telefonicky kontaktovat před vlastním doručením zásilky a domluví se s Vámi na přesném termínu předání zásilky. Pokud se řidiči nepodaří Vás zastihnout, pokusí se Vám zásilku doručit následující den. Po odeslání Vaší zásilky Vám zašleme e-mail s kódem, po jehož zadání na stránce www.baliky.sk budete moci sledovat cestu Vaší zásilky. Zásilky na Slovensko se zvoleným dopravcem Geis Parcel SK odesíláme denně.

4.4.6. Zásilkovna v rámci České i Slovenské republiky. Zásilka Vám bude doručena nejpozději do dvou pracovních dnů od odeslání (zpravidla den následující) na provozovnu Zásilkovny , kterou si zvolíte v objednávce. O přijetí zásilky Zásilkovnou i jejím doručení na výdejní místo budete informování ze strany Zásilkovny. Na vyzvednutí zásilky v zásilkovně máte následně 7 dní. Limit pro váhu zásilky je ze strany Zásilkovny stanoven na 5 kg, pří hmostnosti nad 5 kg, Vám volba dopravy na Zásilkovnu nebude nabídnuta.

4.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.9. Po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky dle přiloženého účetního dokladu. V případě zjištění chyby v dodání (např. záměny či nekompletního dodání), je povinen toto zjištění nahlásit prodávajícímu písemnou formou či elektronicky do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Na zjištění nahlášená později nebude brán ohled.

 

Odstoupení od kupní smlouvy 

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (bod 8.4). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. Zboží se pokud možno vrací kompletní a nepoškozené. Především však tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Za poškození vráceného zboží během přepravy zpět k prodejci, způsobenému například nevhodným zabalením nebo volbou přepravy, nenese prodejce odpovědnost a tuto škodu řeší odesílatel s jím zvoleným přepravcem.

5.4. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Práva z vadného plnění 

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění). 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce Tř. kpt. Jaroše 5, Brno, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě, kdy prodávající není schopen splnit evidenční povinnost v okamžiku stanoveném v §18 odst. 2 písm. b) zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, bude Finanční správa akceptovat postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu kupujícího a jejímu odeslání prodávajícímu. Toto ustanovení se týká tržeb, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu definovanou v § 5 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a která zakládá rozhodný příjem. Na platby typu dobírka, bankovní převod a on-line platba, se toto ustanovení ze zákona nevztahuje.

 

Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

8.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

8.5. Odpovědnou osobou společnosti Inula s.r.o. je PharmDr. Pavel Krmenčík, Ph.D. 

8.6. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte informační službu na e-mailu info@inutea.cz

8.7. Tyto obchodní podmínky platí od 22.11.2022.